سطوح کاربری
به‌منظور رعایت حقوق کاربران محترم و کاهش ریسک معاملات در پول پارا و و همچنین ایجاد فضایی کاملاً سالم و بدون دغدغه برای کاربران فعال، سیستم جدید احراز هویت در پول پارا و با تعریف سطوح حساب کاربری، ایجاد گردید.
مزایای سیستم احراز هویت جدید عبارت است از:
تسهیل استفاده از خدمات پول پارا و برای کاربران در سطوح پایین تر
امکان ارائه خدمات حرفه‌ای تر به کاربران در سطوح بالاتر با در نظرگرفتن مزایای ویژه
سالم سازی حداکثری فضای معاملاتی در پول پارا و
سطح 1
کاربرانی که ایمیل، موبایل، کد ملی (به همراه کارت ملی) و اطلاعات حساب بانکی تأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرارمی‌گیرند. امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و همچنین امکان مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدودبرای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف واریز ریالی برای کاربران این سطح 500 هزار تومان در 24 ساعت اخیر است. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 100 میلیون تومان و سقف برداشت ریالی معادل 20 میلیون تومان می‌باشد. مجموعبرداشت رمزارز و ریال در 24 ساعت اخیر می‌بایست کمتر از 100 میلیون تومان باشد. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 500 میلیون تومان است.
سطح 2
کاربرانی که ایمیل، موبایل (به نام کاربر)، کد ملی (به همراه کارت ملی و عکس سلفی)، اطلاعات حساب بانکی و همچنین تلفن ثابتتأییدشده در سیستم داشته باشند در این سطح قرار می‌گیرند. امکان واریز ریالی از طریق درگاه شتابی با توجه به ابلاغیه‌ی بانکمرکزی کابران با هر کد ملی می‌توانند حداکثر 25 میلیون تومان روزانه به صرافی‌ها در حوزه‌ رمزارز واریز داشته باشند. همچنین امکانمبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به ریال به‌صورت نامحدود برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف برداشترمزارز و ریال در مجموع در 24 ساعت اخیر معادل 200 میلیون تومان (100 میلیون تومان سقف برداشت ریالی و 100 میلیون تومانسقف برداشت رمزارز) می باشد. سقف مجموع درخواست‌ها برای کاربران این سطح در 30 روز اخیر، 1 میلیارد تومان است.
سطح 3
کاربرانی که در مدت زمان فعالیت حداقل 500 میلیون تومان واریز ریالی داشته اند، همچنین حداقل مجموع ارزش برداشتهای تومانی ورمزارزی انجام شده در 30 روز اخیر معادل 1 میلیارد تومان بوده است، می توانند به منظور ارتقا به سطح سه کاربری با مراجعه بهپشتیبانی درخواست خود را ثبت نمایند. در سطح سه، امکان واریز رمزارز به‌صورت نامحدود و امکان واریز تومانی به صورت شتابی مشابه سطح دو است. شایان ذکر استکارمزدها در سطح سه کاربری هیچ تفاوتی با سطوح کاربری دیگر ندارد. همچنین امکان مبادله در کلیه بازارها در این سطح وجودخواهد داشت. مجموع سقف برداشت تومان و رمزارز در 24 ساعت اخیر معادل 1 میلیارد تومان در 30 روز اخیر، 15 میلیارد توماناست.
سطح ویژه
تماس با پشتیبانی